Category: Góc cư dân

Chuyển biến về BĐS cuối năm 2016

Đi theo Cục điều hành căn nhà và Thị Phần BĐS (Bộ xây dựng dựng), lượng tồn kho BĐS 6 tháng đầu năm mới nay tiếp tục giảm, chỉ từ tụ hợp nằm các dự …