Góc cư dân Archive

Chuyển biến về BĐS cuối năm 2016

Chuyển biến về BĐS cuối năm 2016

Đi theo Cục điều hành căn nhà và Thị Phần BĐS (Bộ xây dựng dựng), lượng tồn kho BĐS 6 tháng đầu năm mới nay tiếp tục giảm, chỉ từ tụ hợp nằm các dự án chưa hoàn thành hạ tầng cơ …