Tiến độ thanh toán FLC Garden City nhanh chóng và nhiều ưu đãi.

Đăng ký mua FLC GARDEN CITY chỉ với 50 triệu đặt cọc.

 Toà  HH1

STT Hạng mục Thời gian hoàn thành
1 Thi công đến tầng 17 Dự kiến tháng 10/2018
2 Thi công đến tầng 21 Dự kiến tháng 12/2018
3 Thi công đến tầng 25 Dự kiến tháng 02/2019
4 Thi công đến tầng 29 Dự kiến tháng 04/2019
5 Bàn giao đưa vào sử dụng Dự kiến tháng 09/2019

 

Toà HH4

STT Hạng mục Thời gian thanh toán
1 Cọc và sàn cos +- 0:0 Dự kiến tháng 10/2018
2 Thi công đến tầng 06 Dự kiến tháng 12/2018
3 Thi công đến tầng 12 Dự kiến tháng 02/2019
4 Thi công đến tầng 17 Dự kiến tháng 04/2019
5 Thi công đến tầng 23 Dự kiến tháng 06/2019
6 Thi công đến tầng 29 Dự kiến tháng 08/2019
7 Bàn giao đưa vào sử dụng Dự kiến tháng 02/2020

 


Xem thêm: Mặt bằng FLC GARDEN CITY